Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als op een gedeelte van een aanvraag omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure ex artikel 3.10 Wabo van toepassing is, dan is deze uitgebreide voorbereidingsprocedure automatisch op de gehele aanvraag van toepassing (Raad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:912)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.