Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het beoordelen of een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro tot een goede ruimtelijke ordening strekt moeten ook de voordelen en nadelen van alternatieven worden bezien (Raad van State 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3362)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.