Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro kan in beginsel (gedeeltelijk) in stand blijven als een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro moet worden vernietigd (Raad van State 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1163)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.