Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als in een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro geen definitie van of uitleg over een bepaald begrip is opgenomen (planregels of plantoelichting), dan kan aansluiting worden gezocht bij het algemeen spraakgebruik (Van Dale Groot woordenboek) (Raad van State 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3029)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.