Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het voldoen aan de eisen uit de Wet geluidhinder of de Wet milieubeheer betekent niet automatisch dat ook sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ex artikel 3.1 Wro, hiervoor is een concrete afweging van alle ruimtelijk relevante belangen benodigd (Raad van State 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3542)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.