Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het is niet toegestaan bepaalde m.e.r-.plichtige planonderdelen van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro op te knippen om daarmee de m.e.r.-plicht te omzeilen (Raad van State 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1333)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.