Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een bestemming behorend ondergeschikt gebruik moet in de planregels van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro worden opgenomen, vermelding hiervan in de plantoelichting is niet voldoende (Raad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:915

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.