Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De parkeervraag van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro moet worden vastgesteld aan de hand van de  representatie invulling van de maximale planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden van dit plan (Raad van State 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:859)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.