Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de vernietiging van een bestemmingsplan inclusief de opdracht binnen een bepaalde termijn een nieuw bestemmingsplan vast te stellen hoeft niet opnieuw de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3.4 Awb te worden gevolgd, tenzij het nieuwe plan naar aard en omvang in een wezenlijk ander plan voorziet (artikel 3.8 Wro) (Raad van State 6 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1791)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.