Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

In een beroepschrift tegen een vastgesteld bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro kunnen in beginsel gronden naar voren worden gebracht die niet als zodanig in de zienswijze tegen het daaraan voorafgaande ontwerpbestemmingsplan zijn aangevoerd (artikel 3.8 Wro) (Raad van State 18 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2631)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.