Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een onjuiste rechtsmiddelenclausule in de bekendmaking van een bestemmingsplan ex artikel 3.8 lid 3 Wro is in beginsel sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding (Raad van State 15 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1715)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.