Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een zienswijze kan op grond van artikel 3.10 Wro niet zien op dat deel van het ontwerpbestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in een onherroepelijk verleende uitgebreide omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo (Raad van State 28 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW0170)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.