Artikel 4:82 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Van een niet in een beleidsregel neergelegde vaste gedragslijn (ex artikel 4:82 Awb) kan gemotiveerd worden afgeweken, waarbij de onderbouwing van de afwijking wordt getoetst aan het motiveringsbeginsel en de overige eisen die in de Awb aan de motivering van besluiten zijn gesteld (Raad van State 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1016)

Afwijking van vaste gedragslijn
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.