Artikel 3.8 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een aanvraag om een bestemmingsplan kan – na het indienen van een ingebrekestelling niet tijdig nemen van een besluit omtrent vaststelling van het plan – beroep worden ingesteld bij de rechter. Deze kan de gemeenteraad bij uitspraak opdragen om binnen een bepaalde termijn alsnog een besluit omtrent vaststelling nemen, bij gebreke waarvan een dwangsom verschuldigd zal zijn (artikel 3.8 Wro) (Raad van State 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:548)

Beroep niet tijdig nemen besluit aanvraag bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.