Artikel 4:15 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Wanneer de beslistermijn is opgeschort op grond van artikel 4:15 lid 1 onder a Awb begint de beslistermijn weer te lopen wanneer ofwel (i) alle door het bestuursorgaan gevraagde aanvullende gegevens zijn overgelegd ofwel (ii) wanneer de termijn die de aanvrager is gegund om de aanvullende gegevens te overleggen ongebruikt is verstreken (Raad van State 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3150)

Beslistermijn opgeschort alle gevraagde gegevens overgelegd
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.