Artikel 2.12 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het College van B&W heeft geen bevoegdheid om artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo (uitgebreide procedure) toe te passen als het beoogde gebruik binnen de reikwijdte van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo (kruimelvergunning) valt, maar daarvoor, gelet op het geldende beleid, geen omgevingsvergunning kan worden verleend (Raad van State 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1029)

Bevoegdheid kruimelvergunning uitgebreide procedure
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.