Artikel 2.16 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 2.16 van de Wabo bevat een bevoegdheid en niet een verplichting voor het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning tot sloop ex artikel 2.1 lid 1 onder g of h Wabo te weigeren indien naar zijn oordeel niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. Bij de beoordeling of het gebruik maakt van die bevoegdheid moet het bevoegd gezag alle betrokken belangen afwegen (Raad van State 26 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2161)

Bevoegdheid weigeren omgevingsvergunning slopen bouwwerk
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.