Art. 2.1 lid 1-g Wabo

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
g. het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.