Artikel 8:69 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een nauwe verwevenheid tussen de uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verworpen beroepsgrond en de grond die in hoger beroep naar voren wordt gebracht, geldt de Brummen-lijn niet (omvang geschil ex artikel 8:69 Awb) (Raad van State 10 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD8594)

Brummen-lijn geldt niet bij nauwe verwevenheid tussen verworpen beroepsgrond en grond in hoger beroep

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.