Artikel 1 Bijlage II Bor

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een bestaand gebouw dat tot stand is gekomen met een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo) is geen hoofdgebouw als bedoeld in artikel 1 lid 1 Bijlage II Bor, tenzij dit gebouw noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de toekomstige bestemming. Hiervoor moeten op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan dat en wanneer de aanpassing van het bestemmingsplan te verwachten is (Raad van State 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:786)

Hoofdgebouw Bor omgevingsvergunning ter afwijking van bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.