Artikel 3.1.6 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 8:69a van de Awb (relativiteitsvereiste) niet in de weg aan een vernietiging van het bestreden besluit wegens strijd met artikel 3.1.6 lid 2 Bro (Ladder voor duurzame verstedelijking), wanneer het belang waarin appellant bescherming zoekt is gelegen in het voorkomen van negatieve gevolgen voor diens woon- en leefklimaat (Raad van State 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:570)

Ladder voor duurzame verstedelijking relativiteitsvereiste
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.