Artikel 4:84 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de transformatie van een bestaand (kantoor)pand naar diverse sociale huurwoningen in de directe nabijheid van een centrumgebied (met intensieve bebouwing en enkele schaarse parkeerplaatsen op een grotere afstand) kan gelet op artikel 4:84 Awb – in beginsel – aanleiding bestaan om af te wijken van de maximale loopafstand zoals opgenomen in de gemeentelijke Parkeernota (Raad van State 11 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3776)

Maximale loopafstand Parkeernota 4:84 Awb
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.