Artikel 5:33 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De (vrijwillige) mededeling van het bestuursorgaan dat de dwangsommen zijn verbeurd als bedoeld in artikel 5:33 Awb is geen besluit en leidt niet tot meer verplichtingen voor de overtreder dan die reeds het gevolg zijn van het verbeuren van de dwangsommen als zodanig (Raad van State 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:896)

Mededeling dwangsommen verbeurd is geen besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.