Artikel 7:13 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Uit artikel 7:13 lid 7 Awb volgt niet dat het bestuursorgaan moet motiveren waarom het opvolgen van het advies van de bezwaarschriftencommissie niet mogelijk is, maar dat het moet motiveren wat de reden is voor het afwijken van het advies (Raad van State 2 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2969)

Motiveren afwijken advies bezwaarschriftencommissie
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.