Artikel 3.8 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De gemeenteraad kan na vaststelling van het bestemmingsplan alsnog – ambtshalve of naar aanleiding van een zienswijze tegen het ontwerpplan – wijzigingen in het plan doorvoeren zonder dat afdeling 3.4 Awb (o.a. ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan) opnieuw hoeft te worden toegepast, mits deze wijzigingen naar aard en omvang niet zodanig groot zijn dat een wezenlijk ander plan wordt vastgesteld (artikel 3.8 Wro) (Raad van State 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2855)

Na vaststelling bestemmingsplan wijzigingen doorvoeren
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.