Artikel 2.1 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Uit een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 Wabo kan – onder omstandigheden – een verplichting tot landschappelijke inpassing voortvloeien, als deze inpassing expliciet in de gewaarmerkte stukken van de vergunning (die onderdeel uitmaken van deze vergunning) is opgenomen (Raad van State 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2860)

Omgevingsvergunning verplichting gewaarmerkte stukken
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.