Artikel 2.7 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als de onlosmakelijke activiteiten als bedoeld in artikel 2.7 Wabo niet door het bevoegd gezag in kaart zijn gebracht en de daarvoor verleende vergunning inmiddels onherroepelijk is geworden, dan kan deze vergunning niet meer vervallen of haar werking verliezen (Raad van State 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3199)

Onlosmakelijke activiteiten vergunning onherroepelijk
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.