Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het ontbreken van een maximale bouwhoogte op de planverbeelding van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro – terwijl in de planregel is opgenomen dat de op de planverbeelding weergegeven maximale hoogte geldt – geldt er geen maximale bouwhoogte (Raad van State 5 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2898)

Ontbreken maximale bouwhoogte planverbeelding
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.