Artikel 2.12 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de beoordeling of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid hoeft alleen rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan (een eventueel bestaand tekort kan als regel buiten beschouwing worden gelaten), leegstand van een pand gedurende een periode daarbij niet relevant (artikel 2.12 Wabo) (Raad van State 14 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2690)

Parkeerbehoefte bouwplan leegstand
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.