Artikel 2.12 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een privaatrechtelijke belemmering kan slechts aan de verlening van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 Wabo (strijd met planologisch regime) in de weg staat als deze belemmering een evident karakter heeft, bij zicht vanaf de korte zijde van een balkon op het naburige erf kan daar sprake van zijn (Raad van State 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1106)

Privaatrechtelijke belemmering korte zijde balkon
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.