Artikel 2.12 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een privaatrechtelijke belemmering kan slechts aan de verlening van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 Wabo (strijd met planologisch regime) in de weg staat als deze belemmering een evident karakter heeft, bij het toepassen van ondoorzichtig vaststaand glas is daar geen sprake van (Raad van State 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:279)

Privaatrechtelijke belemmering omgevingsvergunning ondoorzichtig glas

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.