Artikel 8:69a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een concurrent die een belanghebbende is omdat zijn/haar onderneming werkzaam is in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied kan een beroep doen op artikel 3.1.6 lid 2 Bro als de ontwikkeling tot een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevante leegstand leidt (relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb) (Raad van State 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724)

Relativiteitsvereiste concurrent relevante leegstand
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.