Artikel 8:69a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De normen uit de Monumentenwet 1988 (oud, thans de Erfgoedwet) strekken niet tot bescherming van de aantasting van het woon- en leefklimaat of het behoud van de woonomgeving (relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb) (Raad van State 30 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6341)

Relativiteitsvereiste Erfgoedwet woon- en leefklimaat of behoud woonomgeving
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.