Artikel 8:69a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een omwonende kan zich in het geval van de realisatie van nieuwe woningen niet beroepen op strijd met de Wet geluidhinder, voor zover dit beroep uitsluitend ziet op de geluidbelasting voor de toekomstige bewoners (relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb) (Raad van State 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:963)

Relativiteitsvereiste Wet geluidhinder omwonende
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.