Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een belanghebbende die zich niet op de normen van de Flora- en Faunawet (oud, thans de Wet natuurbescherming) kan beroepen, kan ook niet stellen dat het bestemmingsplan op dat punt niet uitvoerbaar is (relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb) (Raad van State 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:351)

Relativiteitsvereiste Wet natuurbescherming bestemmingsplan

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.