Artikel 5 lid 6 Bijlage II Bor

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in artikel 5 lid 6 Bijlage II Bor is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en omvang van de voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen. Het antwoord op de vraag of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject is niet enkel afhankelijk van het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan (Raad van State 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:729)

Stedelijk ontwikkelingsproject aard en omvang wijziging
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.