Artikel 6:19 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Van voldoende samenhang in de zin artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is sprake als het latere besluit ten opzichte van het eerste besluit een nadere standpuntbepaling behelst (Centrale Raad van Beroep 9 december 1996, ECLI:NL:CRVB:1996:ZB6527)

Van rechtswege bezwaar/beroep voldoende samenhang latere besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.