Artikel 3.10 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 3.10 lid 1 Wabo bepaalt exclusief welke voorbereidingsprocedure op een aanvraag omgevingsvergunning van toepassing is. Het feit dat het College van B&W pas na afloop van de beslistermijn die bij de reguliere voorbereidingsprocedure geldt heeft aangegeven dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is dus niet bepalend voor het antwoord op de vraag welke voorbereidingsprocedure van toepassing is (Raad van State 15 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3274)

Voorbereidingsprocedure aanvraag omgevingsvergunning
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.