Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De Wet natuurbescherming (flora en fauna) kan uitsluitend aan de vaststelling van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro in de weg staan, als op voorhand in redelijkheid moet worden vastgesteld dat er geen ontheffing van de Wet natuurbescherming kan worden verleend (Raad van State 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:600)

Wet natuurbescherming vaststelling bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.