Artikel 2.11 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Uit het stelsel van artikelen 2.1 lid 1 onder b en 2.11 lid 1 Wabo vloeit voort dat (i) geen ruimte bestaat om een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit op andere gronden dan strijd met de regels van het betreffende bestemmingsplan te weigeren en (ii) in de situatie waarin geen weigeringsgrond aan de orde is als bedoeld in artikel 2.11 lid 1 Wabo, er in zoverre geen ruimte bestaat voor het afwegen van andere belangen dan die met het aanlegvergunningenstelsel worden beschermd (Raad van State 28 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2379)

Omgevingsvergunning aanlegactiviteit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.