Artikel 3.2.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Tijdelijk vergund gebruik dat onder het vorige bestemmingsplan was toegestaan op grond van een omgevingsvergunning ter afwijking van het toen geldende bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) valt – na afloop van de vergunning – niet onder het gebruiksovergangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan (ex artikel 3.2.2 Bro), ook niet als dit gebruik ten tijde van inwerkingtreding van het nieuwe plan overeenkomstig de (tijdelijke) vergunning aanwezig was (Raad van State 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2090)

Tijdelijk vergund gebruik gebruiksovergangsrecht bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.