Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Causaliteit tussen het schadeveroorzakende besluit en de schade als bedoeld in artikel 8:88 Awb ontbreekt als degene die de schade wenst te verhalen geen adequate maatregelen heeft genomen om de schade te beperken/voorkomen (Raad van state 23 januari 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AD9040)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.