Artikel 4.3 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Ow en het besluit omtrent deze aanvraag wordt door de Raad van State vernietigd, dan blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip (met uitzondering van artikel 3.9 lid 3 Wabo) van toepassing op de nadere besluitvorming totdat deze besluitvorming onherroepelijk wordt (overgangsrecht Omgevingswet ex artikel 4.3 sub a IOw) (Raad van State 24 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1719)

Overgangsrecht Omgevingswet omgevingsvergunning vernietigd
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.