Artikel 4.3 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Op een besluit tot afwijzing van een aanvraag om een bestemmingplan, wijzigings- of uitwerkingsplan vast te stellen is artikel 4.3 IOw van toepassing, ook als er naar aanleiding van de aanvraag al dan niet een ontwerpplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat als een aanvraag om een plan vast te stellen is ingediend voor 1 januari 2024, het oude recht van toepassing blijft tot het afwijzende besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt. Dit geldt ook voor een nieuw te nemen besluit van de gemeenteraad op die aanvraag, ongeacht of dit besluit opnieuw een afwijzing van de voor 1 januari 2024 ingediende aanvraag om het plan vast te stellen inhoudt, of de vaststelling van een voor 1 januari 2024 ter inzage gelegen ontwerpplan of de vaststelling van een na 1 januari 2024 ter inzage gelegen ontwerpplan (Raad van State 17 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1529)

Overgangsrecht Omgevingswet afwijzing aanvraag bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.