Artikel 6:11 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als het bestuursorgaan ondanks het feit dat niet tijdig bezwaar is gemaakt toch een inhoudelijk besluit neemt en de belanghebbende tot wie de beslissing op bezwaar is gericht daarna beroep instelt tegen dat besluit, vergt zijn rechtszekerheid dat hem niet door de bestuursrechter, ambtshalve of op initiatief van het bestuursorgaan, wordt tegengeworpen dat het bezwaar niet tijdig was (artikel 6:11 Awb) (College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 juli 2023, ECLI:NL:CBB:2023:343)

Niet tijdig bezwaar toch inhoudelijk besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.