Artikel 4.4 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Op grond van artikel 4.4 onder a IOw (overgangsrecht) blijft op een beroep tegen een ambtshalve te nemen besluit tot intrekking van een exploitatieplan op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 Awb van toepassing is en waarvan het ontwerp vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage is gelegd, het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit onherroepelijk is (Raad van State 1 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1828)

Overgangsrecht Omgevingswet ambtshalve besluit afdeling 3.4 Awb
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.