Artikel 4.3 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet en er na 1 januari 2024 gedurende de (hoger) beroepsprocedure over het besluit omtrent deze vergunning een besluit ex artikel 6:19 Awb (nader besluit) wordt genomen, dan is op dat nadere besluit het oude recht van toepassing (overgangsrecht ex artikel 4.3 IOw) (Raad van State 1 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1840)

Overgangsrecht Omgevingswet 6:19  Awb omgevingsvergunning
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.