Artikel 4.3 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Ow blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt, met uitzondering van artikel 3.9 lid 3 Wabo (artikel 4.3 sub a IOw) (Raad van State 10 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:41)

Overgangsrecht Omgevingswet aanvraag omgevingsvergunning
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.