Artikel 4.23 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet een overtreding heeft plaatsgevonden, is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en vóór dat tijdstip een last onder dwangsom is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft op grond van artikel 4.23 lid 1 IOw (overgangsrecht) op die opgelegde last onder dwangsom het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing tot het tijdstip waarop de last volledig is uitgevoerd, de dwangsom volledig is verbeurd en betaald, of de last is opgeheven (Raad van State 17 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:117)

Overgangsrecht Omgevingswet last onder dwangsom
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.