Artikel 4.23 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet een overtreding heeft plaatsgevonden, is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en vóór dat tijdstip een besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, dan blijft op grond van artikel 4.23 lid 1 IOw (overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit) op dat besluit het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd (Raad van State 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1483)

Overgangsrecht Omgevingswet spoedeisende bestuursdwang
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.